Κάπου υπάρχει ένα νησί...

Κάπου υπάρχει ένα νησί...
Κάπου υπάρχει ένα νησί....

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Στ' άρματα, στ' άρματα!


Στ’ άρματα, στ’ άρματα ο Παπανδρέου. Θα ψηφίσει λέει κατεπείγοντα νόμο που θα απαγορεύει την πώληση δημόσιας γης χωρίς τη συγκατάθεση της Βουλής, η οποία απαγόρευση στη συνέχεια θα κατοχυρωθεί και συνταγματικά, με το αναθεωρημένο Σύνταγμα.

Ο άνθρωπος που καταπάτησε το υπάρχον Σύνταγμα*, ψηφίζοντας διεθνείς συμβάσεις (δανειακή σύμβαση και μνημόνιο), με λιγότερους από 180 βουλευτές, ο άνθρωπος που με μια μόνο υπογραφή εκχώρησε την εθνική μας κυριαρχία και την δημόσια περιουσία μας* (εντός και εκτός επικρατείας) σε ξένες δυνάμεις, ο άνθρωπος αυτός, βγάζει πύρινους λόγους πατριωτισμού από άμβωνος.
Και υπόσχεται για μια ακόμα φορά «να κάνει τα’ άχερα κομμάτια», που λένε και στο χωριό μου.

Προφανώς απευθύνεται σε πιθήκους.

*Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 28. παρ.2 : «Για να εξυπηρετηθεί σπoυδαίo εθνικό συμφέρον και να πρoαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπoρεί να αναγνωρισθoύν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών oργανισμών αρμoδιότητες πoυ πρoβλέπoνται από τo Σύνταγμα.
Για την ψήφιση νόμου πoυ κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλου αριθμού των βουλευτών».

*Άρθρο 14 παρ.5 της Δανειακής Σύμβασης (σελ.32-33) : «Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με τη παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής… όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν τα απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».

Παράρτ. 11 παρ.4 του υποδείγματος νομικής γνωμοδότησης της Δανειακής Σύμβασης (σελ.42): «Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης- συντηρητικής ή αναγκαστικής- ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με την Σύμβαση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου